Top

News

Coming up!
ATELIER SESSION EDITION 2

Sunday Dec. 17th, 2017
Coming up!
Saturday December 16th, 2017
ATELIER SESSION EDITION 1
Tuesday Oct 31, 2017

UPCYCLE | REMAKE | REPURPOSE

Dutch Design Exhibition with works of Ingeborg Steenhorst & others

21 oktober – 11 november

Albert van Abbehuis – Bilderdijklaan 19, Eindhoven

(scroll down for English version)

Upcycling, ook bekend als creatief hergebruik, is het proces van het omzetten van bijproducten, afvalstoffen, nutteloze of ongewenste producten in nieuwe materialen of producten van betere kwaliteit of voor een betere milieuwaarde” (Wikipedia).


Albert van Abbehuis presenteert met trots Redesign the Future, een tentoonstelling die Nederlands ontwerp en innovatie viert. Deze tentoonstelling richt zich op de opwindende, creatieve hergebruik cultuur die bijdraagt ​​tot de circulaire economie. De term verwijst naar “een alternatief voor een traditionele lineaire economie (maken, gebruiken, vervreemden) waarin we materialen zo lang mogelijk in gebruik houden, de maximale waarde van hen in stand houden, dan herstellen en regenereren tot nieuwe producten en materialen bij het einde van elke levensduur “(wrap.org.uk).

Met de middelen van de wereld die worden uitgeput, inspireert het creatieve hergebruik van diverse materialen een cultuur van heroverweging, verbeelding en hergebruik. Als cultureel platform streven we ernaar om te functioneren als een middel om deze kaders voor innovatie dicht bij het grote publiek te brengen. Deze tentoonstelling toont ontwerpers en kunstanaars die de toekomst niet vormen maar hervormen door het gewone te transformeren tot het buitengewone. Deze tentoonstelling wil haar bezoekers inspireren. Begin waar je bent. Samen creëren we overvloed.

UPCYCLE | REMAKE | REPURPOSE

Dutch Design Exhibition with works of Ingeborg Steenhorst & others

October 21 - November 11th
Albert van Abbehuis - Bilderdijklaan 19, Eindhoven

"Upcycling, also known as creative reuse, is the process of converting by-products, waste, useless or unwanted products into new materials or products of better quality or for a better environmental value" (Wikipedia).

Albert van Abbehuis proudly presents 'Redesign the Future', an exhibition celebrating Dutch design and innovation. This exhibition focuses on the exciting, creative reuse culture that contributes to the circular economy. The term refers to "an alternative for the traditional linear economy (create, use, alienate) in which we use materials for as long as possible, maintain the maximum value of them, then recover and regenerate into new products and materials at the end of each lifespan "(wrap.org.uk).

With the resources of the world being depleted, creative reuse of various materials inspires a culture of reconsideration, imagination and reuse. As a cultural platform, we strive to function as a means to bring these frameworks to innovation close to the public. This exhibition shows designers and artists who do not shape the future but reform it by transforming it into the extraordinary. This exhibition aims to inspire visitors. Start where you are. Together we create abundance.


Coming up:

ATELIER SESSIONS

with Scarlet Stories and Face & Body Art by Eva

TUESDAY OCT 31, 2017, Time: 19u - 22u30


August 28th 2017


August 17th 2017

See Dutch singer Anneke van Giersbergen rocking our 'Flower Lace' ART Print T-shirt.

In this cool behind the scenes video from Anneke's new band VUUR, the charismatic Dutch singer is rocking the stage in our 'Flower Lace' ART print T-shirt design.  


August 10th 2017
Atelier Ingeborg Steenhorst at work for AerialArt.nl
AerialArt.nl talking about their cooperation with designer Ingeborg Steenhorst.

July 15th 2017

We are happy to welcome VUUR singer Anneke Van Giersbergen as ambassador for our new Eco-friendly ART Print (M/F) Fashion Collection by designer Ingeborg Steenhorst. Together with Anneke we like to raise awareness for custom made eco friendly slow fashion + support Greenpeace International with it. Read more

Picture by Tim Tronckoe photographyJuly 13th 2017

Exclusive custom outfit & styling design for Anneke van Giersbergen (VUUR)

Recently we had the pleasure to create an exclusive stage outfit & styling design for singer Anneke Van Giersbergen from new born Dutch metal band VUUR. Here's a great band picture with Anneke rocking her new custom designed corset-integrated stage top and customized booties.